အမျိုးသမီးဝတ် စကတ် အလယ်အလတ် ဂါဝန်များဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထားသော အင်္ကျီနှစ်ထည်ဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော စကတ်အသစ်

Despite organised races being put on hold for the foreseeable, the popularity of running has certainly not slowed down a bit. With social distancing measures still in place, many seasoned

Continue Reading အမျိုးသမီးဝတ် စကတ် အလယ်အလတ် ဂါဝန်များဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထားသော အင်္ကျီနှစ်ထည်ဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော စကတ်အသစ်

အမျိုးသမီးဝတ် စကတ် အလယ်အလတ် ဂါဝန်များဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထားသော အင်္ကျီနှစ်ထည်ဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော စကတ်အသစ်

What are hip openers? Hip-openers are some of the most requested asanas in my classes as they bring release in many areas that are tight and carry a sense of

Continue Reading အမျိုးသမီးဝတ် စကတ် အလယ်အလတ် ဂါဝန်များဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထားသော အင်္ကျီနှစ်ထည်ဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော စကတ်အသစ်

5 အမျိုးသမီးဝတ် စကတ် အလယ်အလတ် ဂါဝန်များဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထားသော အင်္ကျီနှစ်ထည်ဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော စကတ်အသစ်

The lower back, or the lumbar region, can be an area that often gets sensitive for most of us at some point in our lives. Whether we have to sit a

Continue Reading 5 အမျိုးသမီးဝတ် စကတ် အလယ်အလတ် ဂါဝန်များဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထားသော အင်္ကျီနှစ်ထည်ဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော စကတ်အသစ်

ဟိ 10 စတင်သူများအတွက် အရေးကြီးဆုံး ယောဂကျင့်စဉ်များ

If you are brand new to yoga, there are certain postures that are essential for you to learn so you can feel comfortable in a class or practicing on your own at

Continue Reading ဟိ 10 စတင်သူများအတွက် အရေးကြီးဆုံး ယောဂကျင့်စဉ်များ

Yoga Asanas သည် ပုံမှန်အကြောဆန့်ခြင်းနှင့် မည်သို့ကွာခြားသနည်း။?

If you want to truly benefit from Yoga, you are going to need to do a bit more than just a few stretches. Yoga is an art practice that requires

Continue Reading Yoga Asanas သည် ပုံမှန်အကြောဆန့်ခြင်းနှင့် မည်သို့ကွာခြားသနည်း။?